Kiçijik “Pitch LED” displeýi

 • 640x480mm 1,5mm egri çyzykly displeý Suw geçirmeýän konferensiýa otagynyň wideo diwary

  640x480mm 1,5mm egri çyzykly displeý Suw geçirmeýän konferensiýa otagynyň wideo diwary

  1. Diwara gurnamak ýa-da ykjam dik gurnamak üçin ýerdäki gurluşyk goldawy
  2. Ikinji derejeli abatlaýyş zerurlygy ýok, yzky abatlaýyş zerurlygy ýok, polat gurluşy ýok
  3. Köpugurly akylly integrasiýa bilen amatly amal.
  4. Has gowy ekranyň berkligi, aňsat zeper ýetmeginiň öňüni alýar.
  Bölünýän ekranlary effekt öndürijiligini goldaň, dürli çözgütler bilen şol bir ekran bilen deňeşdiriň.

 • 16: 9 Kiçijik piksel meýdançasy 4k P1.875 Içerki ýapyk fiksirlenen wideo diwar ekrany

  16: 9 Kiçijik piksel meýdançasy 4k P1.875 Içerki ýapyk fiksirlenen wideo diwar ekrany

  1.Smart Inkject ussatlygy, kontrast gatnaşygy ep-esli gowulandyrmak üçin islege bagly däl;Nano-örtükden goramak tehnologiýasy, görkeziş effektini islege görä durnuklaşdyrýar.
  2.3840Hz ýokary täzeleniş tizligi ýygnaklarda göwnejaý görkezilmegini üpjün edýär;Ultra ýokary tekizlik görüş tejribesini ýeňilleşdirýär;Meýletin kamera, hemme taraplaýyn mikrofon we gürleýji wideo konferensiýa programmasyny ulanmaga mümkinçilik berýär.
  3.Sizleşdirilen ýeňil dizaýn, Ultra-inçe çeper eser
  4.Bu panel beýleki LED ýygnak panellerine garanyňda agramyny 30% azaldar;160 ° giňlikdäki ekran-beden gatnaşygy 95% ajaýyp wizual rahatlygy üpjün edýär.
  5 Doly HD çözgüdi, Awtomatiki ýagtylygy sazlamak ulgamy;

 • 4k P1.875 Içerki kiçi çukur LED displeý wideo diwar ekrany SMD1515

  4k P1.875 Içerki kiçi çukur LED displeý wideo diwar ekrany SMD1515

  1. Inçe we ýeňil awiasiýa derejeli kompozit materiallardan ýasaldy
  2. Bölünýän ekranlara goldaw effektini görkeziň, şol bir ekran bilen dürli çözgütler bilen deňeşdiriň.
  3.Ultra inçe, gaty inçe we asma dizaýn, ýygnamak we sökmek üçin aňsat we çalt edýär;
  4. Goşmaça ululyklar we reňkler ýöriteleşdirilen zerurlyklary kanagatlandyrýar;Iki gezek METAGO bilelikdäki bölünişigi we diwara gurnamak we hereketli durmak ýaly dürli gurnama goldaw beriň;Orta we uly ýygnak otaglary, leksiýa teatrlary, sergi zallary we hususy kinoteatrlar ýaly dürli ýagdaýlarda ulanylýar.
  5.Biri basyň we gidiň.Mazmunyňyzy içgin öwrenmek üçin standart, ýumşak, film we konferensiýa rejeleri üpjün edilýär.