Hyzmatymyz

Şençzhenen MP LED Technology Co., Ltd.

LED displeý çözgütleri üçin toplumlaýyn üpjün ediji hökmünde MPLED, işiňiziň has aňsat, has professional we bäsdeşlige ukyply bolmagyna kömek edýän taslamalaryňyz üçin bir gezeklik hyzmat hödürleýär.

  • kompaniýasy

Biz hakda

2017-nji ýyl, MPLED açyk P6 Günorta Koreýada geçiriljek prezident saýlawlary üçin yşyk görkezdi;
2018-nji ýyl, MPLED açyk P10, “WORLD CUP 2018” göni ýaýlymynda görkezildi
2019-njy ýyl, Indoneziýada senator saýlawlary üçin MPLED P2.9 kärendesi
2020-nji ýylda MPLED P1.8 we P1.5 4K öňdebaryjy uly taslama Singapurda we Kambojada tamamlandy
2021-nji ýyl, MPLED P25-30 aç-açan gurşun Günorta Koreýada 3000m2 yşyk görkezýär
…… ..
Bu diňe bir zawod däl, täjirçilik görkeziş taslamalary we sahna çykyşlary üçin marka üpjün edijidir.Taslama baha bermek, dizaýn, býudjet gözegçiligi, önüm çözgüdi, çyzgylar, önümçilik, synag, iberiş we satuwdan soňky hyzmatdan MPLED kompaniýasy müşderilerimiz üçin elmydama taýyn.
Dürli bazar üçin 100% eksport edýäris we CE, ROHS, CCC, FCC we ş.m.Fransiýada, Germaniýada, Angliýada, Täze Zelandiýada, Çilide, Indoneziýada we ş.m. ýerleşýän daşary ýurt ofislerimiz, isleseňiz ýerli hyzmatdan lezzet alyp bilersiňiz, zawodymyz bilen hem göni işleşip bilersiňiz.

HAKYKAT, Jogapkärçilik, WIN-WIN biziň iş düzgünimizdir.
Müşderimiz üçin ALTRUIZM biziň ynanjymyzdyr.

SYITYASAT HYZMATY

Hünärmenler topary

MPLED kompaniýasy ähli önümlerimiz we ömri uzak tehniki goldaw üçin 24 aý kepillik berýär.In engineenerlerimiz meseläni çözmek ýa-da müşderimizi öňdebaryjy displeýi dolandyrmak üçin onlaýn hyzmaty edip bilerler.has köp

Hünärmenler topary

KERTIFIKATLAR

HALKARA KERTIFIKATLAR

MPLED önümleriniň standarty, CE, ROHS, EMC talaplaryna laýyklykda ýasalýar we hünärmen laboratoriýasy tarapyndan gowy sertifikatlandyrylýar.Zawod ISO9001, ISO14001 we ş.m.has köp

HALKARA KERTIFIKATLAR

Tejribe

GYSGAÇA tejribe

MPLD diňe daşary ýurt bazary, nol içerki taslama we müşderi bilen meşgullanýar, hatda biziň ofisimizde hytaý broşýurasyny tapyp bilmersiňiz.Şunça ýyllyk ösüşden soň, daşary ýurt bazary üçin hünär tejribämiz boldy.has köp

GYSGAÇA tejribe

Kompaniýanyň missiýasy

Müşderimiz üçin ALTRUIZM

MPLED ilki bilen müşderilerimiz üçin näçeräk gymmatlyk döredip biljekdigimize ynanýarys, şonda bazaryň bize edil şonuň ýaly sylag berjekdigine ynanýarys.has köp

Müşderimiz üçin ALTRUIZM
  • marka (3)
  • marka (5)
  • marka (1)
  • marka (2)
  • marka (4)
  • marka (6)
  • markasy
  • markasy