Hyzmat we goldaw

7 ýyldyz hyzmaty

Ilki bilen hünär, üns we hil ýörelgelerine esaslanyp, müşderilere iň gowy hyzmat we iň oňat tejribe hödürlemek üçin elimizden gelenini edýäris. Haçan-da kömege mätäç bolsaňyz, bir ideýa durmuşa geçirilmeli bolanda, ýaşaýyş tapgyry gurulmaly bolanda, haçan ýerinde tehniki hyzmat gerek bolanda ulgam düzedilmeli ... ilkinji pikir edip biljekdigimize umyt edýäris. Üstünlige kömek etmek isleýäris!

wps_doc_5
7 ýyldyz hyzmaty

Free Mugt nusga bar

UlMulti dil goldawy: Iňlis, Ispan, Japaneseapon, Arap, Rus, Koreý, Fransuz

Ach Her ýyl bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak üçin 3-5 sany täze önüm çykaryň

Iberilmezden ozal 100% QC bilen her sargyt üçin 100% jogapkärçilik

Oph Hünär okuwy goldawy: ýerdäki okuw ýa-da zawod okuwy

X7x24H uzakdan tehniki goldaw, Halkara gurnama topary bar

UlMulti dilindäki wideo gollanmasy, 2D CAD çyzgy we 3D simulýasiýa

Satuwdan soňky hyzmat:

Gowy müşderi hyzmaty-MPLED

Garantiýa: 2-5 ýyl doly ekran kepilligi, ömürlik tehniki goldaw.

②7 × 24h Onlaýn uzakdaky mugt tehniki hyzmat

The Müşderi üçin ýerinde görkezme beriň, guruň we iş hyzmatlaryny beriň

Factory Zawod abatlaýyş gullugyna gaýdyp geliň

“Kepillik bilen, LED ekrany giňden şowsuz we düzedip bolmajak bolsa (adam tarapyndan döredilen zeperlerden ýa-da tebigy betbagtçylyklardan başga) täze önümçiligi mugt soramaga hakyňyz bar;

Bejeriş merkezi:

Technicalerli tehniki goldaw-MPLED

Global ştab-kwartirasy - Şençzhenen, Hytaý

Goşmaça: B blogy, 10-njy bina, Huafeng senagat zolagy, Fuyong, Baoan, Şençzhenen, Guangdong welaýaty.518103

TEL:+86 15817393215 Email:mpled@mpled.cn

ABŞ-nyň hyzmat merkezi

Goşmaça: 9848 Owensmouth Ave Chatsworth CA 91311USA

TEL:(323)687-5550 Email:daniel@mpled.cn

Indoneziýa hyzmat merkezi

Goşmaça: Komp.taman duta mas blok b9 no18a tubagus angke, jakarta-barat

TEL:+62 838-7072-9188 Email:mediacomm_led@yahoo.com