Çyra çyrasy LED displeý

 • Sideol ýakasyndaky gün energiýasy bilen işleýän WIFI 3G 4G Dolandyryş köçesi ýeňil polýus banner P4 P5 P6 Led ekrany

  Sideol ýakasyndaky gün energiýasy bilen işleýän WIFI 3G 4G Dolandyryş köçesi ýeňil polýus banner P4 P5 P6 Led ekrany

  1. highokary täzeleniş tizligi we ýokary çal, täjirçilik ulanylyşynyň ýokary wizual hiliniň islegini kanagatlandyrýan suraty has reallaşdyrýar.
  2. Kuwwatlylygy az sarp etmek heat Pes ýylylygyň ýaýramagy 、 Uzak ömri
  3.Klaster dolandyryşy, uzakdan neşir etmek, sinhron displeý
  4. Gaty howada-da gaty suwa çydamly öndürijilik
  5. Durnukly we ygtybarly, tozan geçirmeýän, suw geçirmeýän, duz sepýän subutnama, islendik kyn gurşawa uýgunlaşyň;

 • P4 Daşarky mahabat köçesi Lightagty polýus ekrany Suw geçirmeýän lampa mahabat polýusynyň ekrany

  P4 Daşarky mahabat köçesi Lightagty polýus ekrany Suw geçirmeýän lampa mahabat polýusynyň ekrany

  1. Mahabatyň mazmuny, dürli müşderiler we dürli mahabatlar üçin islän wagtyňyz üýtgedilip bilner.
  2. programma üpjünçiliginiň wagty ýa-da el bilen islendik wagt ekrany açyp we öçürip biler, gözegçilik edilmedik funksiýa ýeter.
  3,5 ýyllyk önüm kepilligi arante Kepillendirilen durnuklylyk we ygtybarlylyk
  4.IP65 suw geçirmeýän derejesi, aşaky howa şertlerinde-de ekranyň durnukly işlemegini üpjün edip biler ho Taýfun ain rainagyş tupany 、 Highokary temperatura 、 Pes temperatura 、 ýokary çyglylyk 、 Duz spreýi
  5.Kompýuter, wifi, 4G, usb, uzak, internet, ykjam, pad we ş.m. arkaly Hawa, amatly dolandyryşda dolandyryp bilersiňiz.Köp ekran bilelikde?Mesele ýok, noutbukyňyz bularyň hemmesini haçan we nirede dolandyryp bilýär.