Müşderi sapary

Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Singapur, Müsür, Saud Arabystany, Russiýa, Mongoliýa, Dubaý, Katar, Kuweýt, Belgiýa, Fransiýa, Angliýa, Indoneziýa, Filippinler, Taýland, ABŞ ýaly 90-dan gowrak ýurtdan we sebitden müşderiler. Meksika, Marokko, Çili we ş.m. Kompaniýamyza baryp gördük we LED displeýimizden we hyzmatlarymyzdan biragyzdan kanagatlandyk.

Müşderi sapary

Müşderilere baryp görüň

Esasy bazarda, her ýyl baş direktorymyz jenap Jek, satuw we inerener toparymyz bilen bilelikde müşderilerimize baryp görer, müşderilere hyzmat eder, tehniki goldaw berer, täze önüm öwreder we önüm çözgütlerimizi we hyzmat ulgamymyzy optimizirlemek we müşderiler bilen pikir alyşar. bazaryň ösüş meýilnamasynyň täze tapgyry.Müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyga ýokary baha berýäris we özara üstünlik we durnukly ösüş üçin ajaýyp önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.

Müşderilere baryp görüň

Müşderileriň pikirleri

Müşderileriň pikirleri
teswirler01

ALOIS BILIC

Programma üpjünçiligi üçin işleýän wideo bilen jikme-jik iş gollanmasy bar bolsa-da, Yink satuwdan soňky hünärmenlerini ...

teswirler02

SMIT ROTA

Yink-den programma üpjünçiligini we kesiji kabul edenimden bäri işim 120% ýokarlanýar.Näme üçin el bilen kesendigimi göz öňüne getirip bilemok, bu gaty köp ...

teswirler03

DOM JONES

Bir ýyl bile işlänimden soň, dogry saýlandygyma begenýärin.biz täze marka.Satyjylarym programma üpjünçiligi bilen kanagatlanýarlar, hatda has köp ...

Hyzmatdaşlyk markasy

Hyzmatdaşlyk markasy