Maslahat otagynyň LED displeýi

 • P1.5 1.5mm Kiçijik Piksel Pitch Die-Casting Alýuminiý mejlisler otagy ýapyk wideo diwary

  P1.5 1.5mm Kiçijik Piksel Pitch Die-Casting Alýuminiý mejlisler otagy ýapyk wideo diwary

  1. Inçe we ýeňil awiasiýa derejeli kompozit materiallardan ýasaldy
  2.Interaktiw degmek, ýerdäki düşündiriş the Esasy maglumatlary islän wagtyňyz bellik edýär, işiňizde elementiňize girmäge mümkinçilik berýär.
  3. Bölünýän ekranlara goldaw effektini görkeziň, şol bir ekran bilen dürli çözgütler bilen deňeşdiriň.
  4.ALL-IN-ONE çözgüdi ajaýyp wizual öndürijiligi we nol ses bilen durnukly işlemegi kepillendirýär.Duýgur ekran ýazmak, elektron tagtasy, simsiz proýeksiýa we uzakdan konferensiýa we ş.m. ýaly köp interaktiw funksiýalar bilen birleşdirilen multimediýa görkezişi bilen bilim hyzmatdaşlygynyň arasyndaky boşlugy doly aradan aýyrýar.
  5. Netijeli aragatnaşygy üpjün etmek üçin noutbukdan, ipaddan we jübi telefonyndan wagtlaýyn ekran paýy.

 • 16: 9 P1.5 ekrany Kiçijik Piksel Pitch Die-Casting Alýuminiý mejlisler otagynyň ýapyk wideo diwary

  16: 9 P1.5 ekrany Kiçijik Piksel Pitch Die-Casting Alýuminiý mejlisler otagynyň ýapyk wideo diwary

  1.Hemme-bir dizaýn Içerki ulgam dolandyryjysy, PSU, ses Daşarky enjamlar Gizlin kabel dizaýny, ajaýyp ýönekeýlik talap etmeýär
  2.Mobil telefon we PAD ekrany.Ekran bir wagtyň özünde 4-e çenli enjamy simsiz paýlaşýar, döredijiligiň bir wagtda görkezilmegine mümkinçilik berýär.Jübi telefony / PAD ekrany, onlaýn redaktirlemäge mümkinçilik berýän ýazuw tagtasy bolup biler.
  3. Ekranyň üstki temperaturasyny ≤40 ° C we 25dB sessiz tehnologiýany saklaýar.Şeýle hem, dört sahna rejesini öňünden ýükledi: dürli ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin standart / kinematiki / konferensiýa / ýumşak yşyk.
  4. “Android” we “Windows” (goşmaça) operasiýa ulgamlary bilen ýüklenen 2.4GHz / 5GHz goşa Wi-Fi kanaly akymy üznüksiz edýär.
  5. Birnäçe gurnama usullaryna we doly öň we arka hyzmatyna rugsat bermek, dürli amaly gurşawlara aşa çeýeligi hödürlemek.